DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Firma "Specjały Lisieckie" Janusz Kromka otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013,

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki,

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Nazwa projektu: Wdrożenie systemu B2B, czynnikiem rozwoju firmy "SPECJAŁY LISIECKIE"

Projekt polega na wytworzeniu i uruchomieniu (wdrożeniu) systemu B2B, którego centralnym elementem integrującym jest Platforma Obrotu Handlowego Wyrobami Wędliniarskimi (OHWW), która zapewni automatyczną wymianę dokumentów i komunikatów między systemami IT partnerów a systemem ERP firmy "SPECJAŁY LISIECKIE"

Okres realizacji projektu: 01.08.2012 - 30.04.2013

Informacji na temat projektu udziela:
Janusz Kromka, tel. (12) 280 65 46, e-mail: biuro@specjalylisieckie.pl

Informacje na temat Unii Europejskiej, programu POIG oraz zagadnień związanych z dotacjami znajdują się na stronach: http://www.europa.eu, http://www.poig.gov.pl, http://www.mswia.gov.pl, http://www.mrr.gov.pl, http://www.parp.gov.pl;

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka